JERZY SZUBERT

Śp. Jerzy Szubert był znanym w mieście i gminie Dzierżoniów działaczem społecznym, szczególnie jako długoletni prezes powiatowego, a później miejsko-gminnego komitetu ZSL. Radny i pełniący kierownicze funkcje w powiatowej, a następnie miejskiej i gminnej radzie narodowej, jak również działacz w Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Był rzadko spotykanym społecznikiem, pełniącym równocześnie wiele funkcji społecznych, przeważnie kierowniczych i nie szczędzącym sił i czasu na tę działalność. Jako nauczyciel zawsze wykazywał wiele troski o dobro oświaty i nauczycieli, ciesząc się dzięki swej wielkiej aktywności dużym uznaniem władz i organizacji społecznych oraz autorytetem wśród społeczeństwa. Będąc na emeryturze nadal pełni wiele odpowiedzialnych funkcji społecznych, zawsze wykazując troskę o dobro oświaty i jej pracowników. Był m.in. członkiem Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego i Zarządu Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Dzierżoniowie. W okresie ostatniej wojny prowadził tajne nauczanie. Odznaczony  w 1955 r. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem X-lecia Polski Ludowej, w 1964 r. Złotym Krzyżem Zasługi, w 1966 r. Złotą Odznaką Zasłużonych dla Dolnego Śląska, w 1979 r. Krzyżem Kawalerskim OOP, w 1984 r. Medalem 40-lecia Polski Ludowej.

Za całość aktywnej działalności Kapituła Medalu przyznała Jerzemu Szubertowi Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. A wręczenia aktu nadania dokonała Helena Zielińska Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji podczas uroczystej 48 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa, która odbyła się 10 października 2005 r. w Sali Rycerskiej Ratusza w Dzierżoniowie.

Jerzy Szubert zmarł 19 stycznia 2006 roku.

powrót do listy