GABRIEL GRABARKIEWICZ | Urząd Miasta Dzierżoniów

GABRIEL GRABARKIEWICZ

Od wybuchu II wojny światowej Gabriel Grabarkiewicz mieszkał w Wieluniu. W 1957 roku ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Mechanicznym. Od listopada 1957 roku pracował w Zakładach Radiowych „Diora” w Dziale Kontroli Technicznej, następnie w Dziale Technologicznym w pracowni postępu technicznego oraz w dziale BHP. Od 1992 roku Pan Grabarkiewicz przeszedł na emeryturę. Od 1949 roku zajmował się modelarstwem lotniczym, prowadząc pracownię modelarstwa lotniczego w Domu Harcerza w Wieluniu. Od 1958 roku podobną pracownię prowadzi do dnia dzisiejszego początkowo w Ognisku Pracy Pozaszkolnej, obecnie w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury. Pan Grabarkiewicz posiada uprawnienia instruktora kat. „S” (najwyższe osiągalne) oraz trenera II klasy. Równocześnie Pan Grabarkiewicz jest w dalszym ciągu czynnym zawodnikiem modelarskim, ciągle liczącym się w kraju w kategorii modeli silnikowych swobodnie latających. Najbardziej Gabriel Grabarkiewicz znany jest ze współpracy z młodzieżą, którą zaraził swoją pasją, a następnie z nią współzawodniczył w wielu mistrzostwach na terenie całego kraju promując Dzierżoniów.

Podkreślając zasługi w pracy z młodzieżą i ofiarne zaangażowanie w promowaniu naszego miasta Kapituła Medalu nadała Gabrielowi Grabarkiewiczowi Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji w dniu  21 listopada 2005 roku podczas 50 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa w Sali Rycerskiej Ratusza.

Gabriel Grabarkiewicz

powrót do listy