ALFRED GRAJ | Urząd Miasta Dzierżoniów

ALFRED GRAJ

Śp. Alferd Graj – 50 lat temu współzałożyciel Polskiego Związku Niewidomych Koło Dzierżoniów. Wiceprzewodniczący koła. Podczas działalności społecznej był radnym dwie kadencje Powiatowej Rady Narodowej, osiem kadencji ławnikiem w Sądu powiatowego w Dzierżoniowie, cztery kadencje ławnikiem Kolegium. Przewodniczącym  Komisji Budownictwa Powiatowej rady Narodowej (10 lat). Był też specjalistycznym opiekunem terenowym, wiceprzewodniczącym Rady Spółdzielni OZSI we Wrocławiu (8 kadencji), członkiem zarządu okręgowego Polskiego Związku Niewidomych we Wrocławiu i Wałbrzychu przez okres 25 lat. Pan Alfred Graj był osiem razy delegatem na Zjazd Krajowy Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie. Był też trzykrotnym wiceprezesem Związku Inwalidów Wojennych, 27 lat był przewodniczącym Koła Polskiego Związku w Dzierżoniowie. 30 lat pracował w Zarządzie Miejskim PCK. Za sumienną pracę społeczną został odznaczony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

Za całość działalności społecznej Kapituła Medalu nadała Alfredowi Grajowi  „Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa”. Wręczenia aktu nadania dokonała Barbara Zarówna Przewodnicząca Rady Miejskiej Dzierżoniowa III kadencji w dniu 10 października 2002 roku podczas ostatniej uroczystej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa tej kadencji. Alfred Graj zmarł 28 stycznia 2009 roku.

Alfred Graj

powrót do listy