EDWARD BIEŃ | Urząd Miasta Dzierżoniów

EDWARD BIEŃ

Edward Bień urodził się 4 października 1938 r. w Otynii woj. stanisławowskie. Od 1955 roku mieszka w Dzierżoniowie. Ukończył Radiotechnikum oraz Studium Pedagogiczne o specjalności obróbka skrawaniem.

Do 1961 r. pracował w charakterze instruktora zawodu w Technikum Radiotechnicznym w Dzierżoniowie, a od 1970 roku w Świdnickiej Fabryce Urządzeń Przemysłowych na stanowiskach: kontrolera jakości wyrobów oraz w dozorze średnim i wyższym. Wysokie kwalifikacje oraz uprawnienia rzeczoznawcy kontroli jakości wyrobów nadane przez Ministra Przemysłu Maszynowego decydowały o częstych wyjazdach kontraktowych Pana Bienia w charakterze dozoru nad montażem i uruchamianiem kompleksowych cukrowni zarówno w kraju jak i za granicą.

Edward Bień z ogromnym zaangażowaniem włącza się do prac na rzecz naszego miasta. Między innymi nadzorował wykonanie i skomplikowany montaż dzwonnicy i trzech dzwonów w kościele pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie. Był inicjatorem, projektantem i koordynatorem budowy pomnika upamiętnienia ofiar ludobójstwa na Kresach Południowo – Wschodnich II RP, w Dzierżoniowie. Zainicjował utworzenie Stowarzyszenia Kresowian w naszym mieście. Na prośbę władz samorządowych Gminy Dzierżoniów zaprojektował pomnik „Kombatantów”, który został wykonany i ustawiony w Roztoczniku. Pan Edward Bień społecznie angażuje się w kultywowaniu tradycji niepodległościowych i narodowo – wyzwoleńczych, a Jego aktywność w upamiętnianiu prawdy historycznej zasługuje na najwyższe uznanie. Pan Edward Bień prowadzi kronikę kresowian, organizuje wystawy tematyczne związane ze śladami polskości na kresach południowo – wschodnich II RP. Eksponując przedmiotowe wystawy w wielu miastach Dolnego Śląska i poza nim, promuje nasze miasto będąc jego najlepszym ambasadorem. Pan Edward Bień aktywnie współpracuje z samorządem Dzierżoniowa na rzecz rozwoju kultury, tradycji i promocji miasta i regionu.

  Kolejnym upamiętnieniem ofiar ludobójstwa dokonanego na kresach II RP przez ukraińskich nacjonalistów OUN i UPA jest postawiony z inicjatywy Związku Kresowian w Dzierżoniowie obelisk przy Kościele pw. Królowej Różańca Świętego w Dzierżoniowie.

Doceniając całość aktywnej działalności na rzecz społeczności Dzierżoniowa Kapituła Medalu Rady Miejskiej Dzierżoniowa przyznała Panu Edwardowi Bieniowi Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa V kadencji w dniu 28 grudnia 2009 roku podczas 52 sesji Rady.

Edward Bień

powrót do listy