JAROSŁAW KIELAR | Urząd Miasta Dzierżoniów

JAROSŁAW KIELAR

Jarosław Kielar burmistrz Kluczborka (od 2002 r.). Ukończył studia w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku zootechnika oraz podyplomowe studia w Opolu z zakresu ochrony środowiska i zarządzania. Jako burmistrz Kluczborka sprawuje tę funkcję nieprzerwanie cztery kadencje. Był wybierany w wyborach bezpośrednich kolejno w latach 2002, 2006, 2010 i ostatnio w 2014 r. Pan Kielar jest przewodniczącym Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz prezesem Subregionu Północnego Opolszczyzny.

Dzięki staraniom Jarosława Kielara nawiązano i podpisano współpracę partnerską pomiędzy Kluczborkiem i Dzierżoniowem w 2007 r. Genezą były spotkania z ówczesnym burmistrzem Dzierżoniowa Markiem Piorunem w Łowkowicach w gminie Kluczbork z okazji obchodów śmierci ks. dr Jana Dzierżona – syna kluczborskiej ziemi i patrona Dzierżoniowa. To właśnie ks. Dzierżon zbliżył nasze miasta, które w 2017 roku obchodzą jubileusz 10–lecia partnerstwa.

Wieloletnia współpraca była realizowana w różnych dziedzinach. Do najważniejszych inicjatyw partnerskich można zaliczyć coroczne spotkania seniorów w Kluczborku i Dzierżoniowie, obozy sportowe MKS Kluczbork w Dzierżoniowie oraz Lechii Dzierżoniów w Kluczborku, współpracę samorządową – liczne wizyty robocze służące wymianie doświadczeń, benchmarking pomiędzy samorządami, wspólny projekt edukacyjny pn. „Każdy może zostać Omnibusem” realizowany w latach 2009-2012 ze środków UE oraz liczne spotkania i uroczystości.

Wieloletnie zaangażowanie w budowę partnerstwa pomiędzy Dzierżoniowem i Kluczborkiem daje podstawę do uhonorowania Pana Jarosława Kielara Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa w trakcie sesji poświęconej obchodom jubileuszu 10-lecia współpracy obu miast.

Uroczystego wręczenia aktu nadania medalu dokonał Mirosław Piorun, przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa VII kadencji, 29 maja 2017 roku, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa.

Jarosław Kielar przy tablicy Zasłużonych dla Dzierżoniowa

powrót do listy