JAROSŁAW KIELAR

Jarosław Kielar burmistrz Kluczborka (od 2002 r.). Ukończył studia w Akademii Rolniczej we Wrocławiu na kierunku zootechnika oraz podyplomowe studia w Opolu z zakresu ochrony środowiska i zarządzania. Jako burmistrz Kluczborka sprawuje tę funkcję nieprzerwanie cztery kadencje. Był wybierany w wyborach bezpośrednich kolejno w latach 2002, 2006, 2010 i ostatnio w 2014 r. Pan Kielar jest przewodniczącym Związku Gmin Śląska Opolskiego oraz prezesem Subregionu Północnego Opolszczyzny.

Dzięki staraniom Jarosława Kielara nawiązano i podpisano współpracę partnerską pomiędzy Kluczborkiem i Dzierżoniowem w 2007 r. Genezą były spotkania z ówczesnym burmistrzem Dzierżoniowa Markiem Piorunem w Łowkowicach w gminie Kluczbork z okazji obchodów śmierci ks. dr Jana Dzierżona – syna kluczborskiej ziemi i patrona Dzierżoniowa. To właśnie ks. Dzierżon zbliżył nasze miasta, które w 2017 roku obchodzą jubileusz 10–lecia partnerstwa.

Wieloletnia współpraca była realizowana w różnych dziedzinach. Do najważniejszych inicjatyw partnerskich można zaliczyć coroczne spotkania seniorów w Kluczborku i Dzierżoniowie, obozy sportowe MKS Kluczbork w Dzierżoniowie oraz Lechii Dzierżoniów w Kluczborku, współpracę samorządową – liczne wizyty robocze służące wymianie doświadczeń, benchmarking pomiędzy samorządami, wspólny projekt edukacyjny pn. „Każdy może zostać Omnibusem” realizowany w latach 2009-2012 ze środków UE oraz liczne spotkania i uroczystości.

Wieloletnie zaangażowanie w budowę partnerstwa pomiędzy Dzierżoniowem i Kluczborkiem daje podstawę do uhonorowania Pana Jarosława Kielara Medalem za Zasługi dla Dzierżoniowa w trakcie sesji poświęconej obchodom jubileuszu 10-lecia współpracy obu miast.

Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa wręczono 29 maja podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa

Jarosław Kielar przy tablicy Zasłużonych dla Dzierżoniowa

powrót do listy