PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W DZIERŻONIOWIE | Urząd Miasta Dzierżoniów

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W DZIERŻONIOWIE

30 lat temu, 23 września 1975 r. zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki powstała Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Dzierżoniowie, której siedzibą został budynek przy ul. – wówczas – Świerczewskiego 11, obecnie ul. Sienkiewicza 11. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 19 października 1975 r. Pierwszy rok szkolny rozpoczęło 67 uczniów, których nauczali: założyciel i pierwszy dyrektor Edward Słowik nauczyciel gry na fortepianie, pani Jadwiga  Słowik nauczycielka rytmiki, umuzykalnienia i gry na fortepianie, pani Anna Bronikowska nauczycielka gry na fortepianie, pan Zbigniew Korytek nauczyciel gry na akordeonie oraz pan Antoni Moskal nauczyciel gry na trąbce, klarnecie i puzonie. W późniejszych czasach przybywało i uczniów i nauczycieli. Rozszerzono naukę o grę na gitarze, skrzypcach oraz nowoczesne instrumenty klawiszowe. Szkołę wyposażono w niezbędne instrumenty jak fortepiany, skrzypce, altówki, wiolonczele, gitary itd. Już po dwóch latach zaadaptowano część pomieszczeń na aulę, w której do dzisiaj odbywają się koncerty, recitale i popisy nie tylko uczniów tej znakomitej szkoły, ale także artystów, znanych muzyków takich jak np. Regina Smendzianka i Krzysztof Jabłoński – pianistów, laureatów Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie.

W roku 1981 dyrektorem szkoły został p. Stefan Kunert, który piastował to stanowisko przez ponad 20 lat ciesząc się wielkim uznaniem i szacunkiem mieszkańców Dzierżoniowa.

Szkoła Muzyczna przez ten okres była inicjatorem wielu wydarzeń artystycznych, jak np. cykl Prezentacji Szkół Muzycznych Dolnego Śląska, Spotkania Muzykujących Rodzin, popisy uczniów będące często pierwszymi koncertami młodych muzyków. Od wielu lat uczniowie  biorą udział w szeregu konkursach i zdobywają bardzo często czołowe miejsca. Nie sposób jest wymienić tutaj wszystkie z nich, ale biorąc pod uwagę tylko ostatnie lata – II miejsce w V Dolnośląskim Konkursie Gitarowym „Gitariada 2003” w Kłodzku, wyróżnienie duetu gitarowego w Przeglądzie Muzyki Popularno – Rozrywkowej w Jeleniej Górze,  wyróżnienie dla chóru szkolnego w IV Dolnośląskich Kolędowaniach Chórów Szkół Muzycznych w Świdnicy, uczestnictwo w I Polsko – Niemieckim Turnieju Pianistycznym w Żaganiu, w Regionalnym Konkursie Solfeżowym uczniów Szkół Muzycznych I Stopnia we Wrocławiu, koncert Chopinowski w Lanskroun, Koncertach Muzyki Kameralnej, Muzycznych Prezentacjach Młodych Skrzypków w Bystrzycy Kłodzkiej i wiele, wiele innych. Na szczególną uwagę i nasze uznanie zasługuje uczestnictwo tej uzdolnionej muzycznie młodzieży na uroczystych sesjach rady oraz na uroczystościach organizowanych przez władze miasta takich jak np. 25 - lecie Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, otwarcie Izby Regionalnej, jubileusze działalności artystycznej twórców lokalnych, itd.

Przez minionych 30 lat szkoła muzyczna wyszkoliła, przygotowała 260 młodych ludzi, z których wielu zostało zawodowymi, wrażliwymi na piękno i świetnie wykształconymi muzykami.

Podkreślając zasługi tej placówki Kapituła Medalu przyznała Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Dzierżoniowie Medal za Zasługi dla Dzierżoniowa. Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji w dniu 28 października 2005 roku podczas Jubileuszu 30 - lecia szkoły oraz nadaniu szkole imienia wybitnego polskiego kompozytora profesora Wojciecha Kilara.

powrót do listy