ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP | Urząd Miasta Dzierżoniów

ZWIĄZEK INWALIDÓW WOJENNYCH RP

8 maja 2005 r. obchodzono 60 Rocznicę Zakończenia II Wojny Światowej.  Dla kombatantów będących w ww. związku to szczególny dzień i szczególna chwila, w której wracają pamięcią do okrutnych dni wojny. Wracają pamięcią do przyjaciół, ojców i braci, którzy stracili życie w walce o wolność. Wnioskodawcy uznali, że przyznając Medal za Zasługi dla Miasta Dzierżoniowa, dzień upamiętniający Zakończenie II Wojny Światowej może być dla tego grona ludzi jeszcze bardziej doniosły i ważny. Dla Nich to wydarzenia wciąż żywe pomimo upływu czasu.

Kombatantów będących w związkach kombatanckich, którzy byli świadkami okrucieństw wojny jest w naszym środowisku coraz mniej. Ich życie w pierwszych powojennych latach było trudne i o tym powinniśmy pamiętać. A mimo przeciwności, starali się przez wiele lat, aby pamięć o poległych żołnierzach, którzy oddali swoje życie za niepodległą ojczyznę, szacunek dla każdego, kto utracił zdrowie w walce z wrogami narodu Polskiego była wciąż żywa w życiu społeczeństwa naszego miasta. Ich zaangażowanie było widoczne podczas wielu obchodów świąt państwowych, uroczystości w szkołach podstawowych i średnich. Dla młodego pokolenia obchody zakończenia II Wojny Światowej będą zawsze lekcją patriotyzmu i historii. Mając na uwadze te wydarzenia, tą bolesną część historii narodu polskiego Kapituła Medalu, wyrażając wdzięczność i szacunek wobec żyjących kombatantów – świadków tamtych dni, ale także wobec tych, którzy odeszli, przyznała Związkowi Inwalidów Wojennych RP Zarządowi Oddziału W Dzierżoniowie „Medal za zasługi dla Dzierżoniowa”. Wręczenia aktu nadania dokonał Henryk Smolny Przewodniczący Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji w dniu 8 maja 2005 roku podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa z okazji obchodów 60 Rocznicy Zakończenia II Wojny Światowej.

powrót do listy