Pilotaż dla budynków wielorodzinnych | Urząd Miasta Dzierżoniów

Pilotaż dla budynków wielorodzinnych

Z pilotażowego programu dopłat do wymiany kopciuchów w budynkach wielorodzinnych dla mieszkańców Dolnego Śląska mogą skorzystać indywidualni właściciele i współwłaściciele lokali mieszkalnych oraz  wspólnoty mieszkaniowe.

Program prowadzony jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pozwala uzyskać dofinansowanie do ogrzewania gazowego, elektrycznego, stolarki okiennej oraz drzwiowej, oraz termomedernizacji budynku w przypadku wniosku składanego przez wspólnotę mieszkaniową.

Dla właścicieli lokali mieszkalnych

Wnioskodawcą programu przy podstawowym poziomie dofinansowania mogą zostać osoby fizyczne o rocznym dochodzie nieprzekraczającym 100 tys. zł, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali mieszkalnych. W tym przypadku intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowanych wynosi od 30% do nawet 45% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu realizowanego przedsięwzięcia. Dotacja wyniesie:

  • do 20 tys. zł w przypadku wymiany źródła ciepła na pompę ciepła powietrze/woda, która może być  uzupełniona wymianą stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u., montażem wentylacji;
  • do 15 tys. zł jeśli będą to inne źródła ciepła albo podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku uzupełnione wspomnianymi zadaniami z zakresu wymiany stolarki okiennej/drzwiowej, modernizacją instalacji c.o. i c.w.u. lub montażem wentylacji;
  • do 5 tys. zł jeśli przeprowadzona będzie tylko wymiana stolarki okiennej/drzwiowej lub zakup i montaż wentylacji, bez wymiany źródła ciepła.

Dla podwyższonego poziomu dofinansowania, dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu o dochodzie z Ośrodka Pomocy Społecznej, nie przekracza kwoty 1564 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym, lub 2189 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym, będą to odpowiednio dotacje w wysokości do: 30, 25 i 10 tys. zł, maksymalnie do 60% kosztów kwalifikowanych wykonanego przedsięwzięcia.

Dla wspólnot mieszkaniowych

Wnioskodawcą pilotażu mogą zostać wspólnoty mieszkaniowe w budynku wielorodzinnym od 3 do 20 lokali. Mogą się one ubiegać
o dotacje do 60% kosztów kwalifikowanych, w kwotach dofinansowania wynoszących od 40 tys. zł do 340 tys. zł, w zależności od liczby lokali mieszkalnych w budynku. Wspólnota może ubiegać się również o pożyczkę wspierającą realizację projekty termomodernizacyjne do 40% kosztów kwalifikowanych na uzupełnienie wkładu własnego. W tym przypadku nie będzie występować kryterium dochodowe.

Warunkiem złożenia wniosku jest wykonanie i sporządzenie:

  • audytu energetycznego
  • uchwały w sprawie wyboru zarządu wspólnoty
  • uchwały mówiącej o sposobie realizacji przedsięwzięcia
  • ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznęj (w przypadku wniosku składanego do termomodernizacji budynku)

Wnioski i kontakt

  • wnioski można składać w Punkcie Konsultacyjnym Programu „Czyste Powietrze”, ul. Sienkiewicza 18, w Sowiogórskim Centrum Komunikacyjnym
  • szczegółowych informacji udziela konsultant Agnieszka Szabat, tel. 519 422 470.