Zespół do spraw osób z niepełnosprawnościami | Urząd Miasta Dzierżoniów

Zespół do spraw osób z niepełnosprawnościami

Powołany przez burmistrza zespół doradczy, którego zadaniem jest dbanie o potrzeby i angażowanie mieszkańców z niepełnosprawnościami w życie miasta swoją pracę rozpoczął w 2019 roku. Tworzą go przedstawiciele burmistrza, rady miejskiej, organizacji pozarządowych oraz fundacji działających na terenie Dzierżoniowa zajmujących się problematyką osób z  niepełnosprawnościami.

Zadania zespołu:

 • inspirowanie przedsięwzięć w zakresie integracji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami i realizacji praw osób niepełnosprawnych;
 • opiniowanie projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich ocena realizacji.

Obsługą administracyjną zajmuje się Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, tel. 74 645 08 90.

Prezydium Zespołu:

 • Dorota Pieszczuch – przewodnicząca Zespołu;
 • Tadeusz Skrzypek – zastępca przewodniczącej Zespołu;

Członkami zespołu ds. osób z niepełnosprawnościami są:

 • Aneta Błaszczuk - dyrektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych;
 • Anna Skrzyńska – dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie;
 • Agnieszka Petruk-Mika – dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy;
 • Anna Polowczyk – dyrektor Dziennego Domu Senior+ w Dzierżoniowie;
 • Elżbieta Lipińska – przedstawicielka Polskiego Związku Niewidomych;
 • Stanisław Flisak – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną;
 • Helena Sendyk – przedstawicielka Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów;
 • Małgorzata Judycka – przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Uśmiech;
 • Monika Mielczarska – przedstawicielka Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pomost;
 • Agnieszka Denysiak - przedstawiciel Rady Miejskiej Dzierżoniowa;

Więcej informacji o działalności Zespołu do spraw osób z niepełnosprawnościami