Młodzieżowa Rada | Urząd Miasta Dzierżoniów

Młodzieżowa Rada

Młodzieżowa Rada Miasta doradza burmistrzowi i radnym w kwestiach zwianych z podnoszeniem jakości życia młodych ludzi w Dzierżoniowie. Inicjuje i opiniuje pomysły na rozwój miasta. Dzięki własnemu budżetowi może rzeczywiście wpływać na to, co dzieje się w Dzierżoniowie.

Zarzadzanie młodzieżowym budżetem obywatelskim, wynoszącym 100 tys. zł jest jak sami przyznają młodzi radni bardzo dużym wyzwaniem. O składzie osobowym rady zadecydowali uczniowie dzierżoniowskich gimnazjów publicznych w wyborach, które są jedną z najlepszych lekcji o samorządzie. Młodzież pracuje na zasadach obowiązujących Radę Miejską Dzierżoniowa.

- Wierzę, że ktoś z tej lub następnych kadencji młodzieżowej rady zostanie w przyszłości radnym Rady Miejskiej Dzierżoniowa lub burmistrzem – mówi burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski podczas pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta.

To jest druga kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Dzierżoniowa. We wtorek 17 kwietnia 2018 roku zaprzysiężono nowych 21 radnych. Ślubowanie odebrał burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski oraz przewodniczący Rady Miasta Dzierżoniowa, Mirosław Piorun.

Pierwsze decyzje młodych radnych dotyczyły wyboru składu prezydium. Przewodniczącym MRM został Piotr Reczek, zastępcą Michał Sztuka, a sekretarzem  Aleksandra Tryniszewska. Na przewodniczącego komisji rewizyjnej wybrano Aleksandra Maciątka.
 

Fanpage Młodzieżowej Rady Miasta

 

 

Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa o powołaniu Młodzieżowej Rady Miasta (PDF 227 KB)