Ksiądz Prałat Sylwester Irla
Ksiądz Prałat Sylwester Irla
Ksiądz Prałat Sylwester Irla - urodził się 7 października 1933 r. w Radogoszczy (okolice Tarnowa). Po ukończeniu szkoły podstawowej uczył się w odległym o 7 km od domu rodzinnego gimnazjum handlowym…
Ksiądz Stanisław Araszczuk
Ksiądz Stanisław Araszczuk
Ksiądz Stanisław Araszczuk - urodził się 8 maja 1958 r. w Strzegomiu, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej i Liceum Ogólnokształcącego. Po maturze w 1977 r. rozpoczął studia w Akademii Rolniczej we…
Mariusz Drapikowski
Mariusz Drapikowski
Mariusz Drapikowski jest z pochodzenia dzierżoniowianinem. Tutaj się urodził (ur. 5 VIII 1960 r.), ukończył edukację szkolną i zawarł związek małżeński. W 1983 roku ukończył studia rzeźbiarskie w ASP…
Ks. Tadeusz Chlipała
Ks. Tadeusz Chlipała
Ks. Tadeusz Chlipała urodzony w Dzierżoniowie 14 lutego 1966 roku jako 10. dziecko Wojciecha Chlipały i Marii zd. Zbozień. Ukończył Szkołę Podstawową nr 3 i II Liceum Ogólnokształcące w Dzierżoniowie…
Ks. Ignacy Dec
Ignacy Dec
Ks. Ignacy Dec – (ur. 27 lipca 1944 r. w Hucisku koło Leżajska) – polski duchowny katolicki, teolog, biskup ordynariusz diecezji świdnickiej. Przyjął święcenia kapłańskie 21 czerwca 1969. W 1976 r.…