Mariusz Drapikowski | Dzierżoniów - nastraja pozytywnie

Mariusz Drapikowski

Mariusz Drapikowski jest z pochodzenia dzierżoniowianinem. Tutaj się urodził (ur. 5 VIII 1960 r.), ukończył edukację szkolną i zawarł związek małżeński. W 1983 roku ukończył studia rzeźbiarskie w ASP w Łodzi. Obecnie mieszka w Gdańsku (od 1984), gdzie prowadzi razem z synem Kamilem pracownię jubilersko-bursztyniarską. Rzeźby, kompozycje martwej natury, sztuka sakralna, biżuteria, powstają głównie z bursztynu i srebra.

Pan Mariusz Drapikowski jest sławnym i cenionym artystą – plastykiem znanym w naszej Ojczyźnie i na świecie bursztynnikiem. Jest autorem i wykonawcą wielu prac konserwatorskich w częstochowskim sanktuarium na Jasnej Górze, m.in. odtworzył dwie srebrne figury świętych paulińskich, tabernakulum, przywracając tym samym pierwotny charakter ołtarza. Jest autorem sukni bursztynowo-brylantowej do obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, która powstała jako wotum dziękczynne za życie i pontyfikat Jana Pawła II, oraz nastawy ołtarzowej „Niebiańska Jerozolima”, wykonanej za zgodą Katolickiego Patriarchatu Ormiańskiego na Bliskim Wschodzie do IV stacji drogi krzyżowej w Jerozolimie. Nastawa ma charakter tryptyku symbolizującego bramę, ukazującą przejście ze Starego Przymierza do Nowego, wraz z monstrancją, do adoracji Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Do jego wybitnych dzieł sakralnych należy zaliczyć krucyfiks ofiarowany papieżowi Janowi Pawłowi II podczas pielgrzymki do Polski w roku 1999, znajdujący się obecnie w Muzeum Watykańskim, oraz ważącą 30 kg bursztynową Monstrancję Milenijną dla kościoła św. Brygidy w Gdańsku.

Pan Mariusz Drapikowski jest autorem pastorałów, w tym dla prymasa Polski kard. Józefa Glempa, kard. Tarcisia Bertonego w Watykanie i Joachima Maisnera w Niemczech. Dla kościoła Trójcy  Świętej w Oliwie wykonał tabernakulum. W prezbiterium świątyni w roku 2001 rozpoczął z kilkoma bursztynnikami prace nad stworzeniem wielkiej nadstawy ołtarza głównego, sięgającej sklepienia oraz obejmującej łukiem tabernakulum i mensę ołtarzową. Powierzchnia dekoracji ostatecznie osiągnie 99 m², przewyższając tym samym Bursztynową Komnatę. Monumentalny bursztynowy ołtarz o wysokości 11 m i szerokości 9 m ma formę tryptyku z obrazem Matki Boskiej Świata Pracy w centralnej części. Prace Pana Mariusza Drapikowskiego znajdują się m.in. w muzeach Watykanu, Rygi, Malborka, w gdańskim Muzeum Bursztynu.

Pan Mariusz Drapikowski zasłużył się również dla naszego miasta, pozostawiając artystyczne dzieła w postaci: ołtarza adoracji Najświętszego Sakramentu oraz relikwiarza św. Jana Pawła II w kościele p.w. Chrystusa Króla w Dzierżoniowie. W wielu wywiadach udzielanych w Polsce i na świecie promuje nasze miasto przyznając się do swojego miejsca urodzenia i wychowania. Świadczy to o Jego wielkim przywiązaniu do korzeni i poczuciu więzi ze swoimi rodzinnymi stronami. Często odwiedza Dzierżoniów ze względu na to, że do dzisiaj mieszkają tutaj Jego rodzice.

Mariusz Drapikowski jest Honorowym Obywatelem Dzierżoniowa od października 2014 r.

powrót do listy