Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej | Urząd Miasta Dzierżoniów

Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej

Narodowa Strategia Spójności - dla Rozwoju Polski

”Partnerstwo JST Ziemi Dzierżoniowskiej - wspólnie w stronę zrównoważonego rozwoju”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach konkursu na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych (edycja 2) z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007–2013

Beneficjent/Lider projektu - Gmina Miejska Dzierżoniów, Rynek 1, 58-200 Dzierżoniów

Partnerzy projektu - Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Łagiewniki, Gmina Miejsko-Wiejska Niemcza, Gmina Miejska Piława Górna.

Całkowita wartość projektu - 717 895,00 PLN

Wkład Unii Europejskiej - 608 085,75 PLN (Podpisanie umowy  z Ministrem Infrastruktury i Rozwoju  na realizacje projektu - 30 kwietnia 2014 r.)

Zakres projektu - opracowanie dokumentu: „Strategia Rozwoju Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020” i czterech programów sektorowych, tj.:

  • Program Rewitalizacji  Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
  • Program Zwiększania Retencyjności Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020,
  • Program aktywności społeczno-zawodowej na rzecz kształtowania świadomości innowacyjnej i przedsiębiorczej mieszkańców Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020
  • Program  Rozwoju Transportu Ziemi Dzierżoniowskiej na lata 2014-2020.

Ogłoszenie przetargu na opracowanie w/w dokumentów -  20 maja 2014 r. Opracowane dokumenty będą służyć do podejmowania decyzji strategicznych w celu rozwiązywania  wspólnych problemów i wskazywać kierunki rozwoju społeczno - gospodarczego partnerstwa, a w konsekwencji do podniesienia jakości życia mieszkańców obszaru funkcjonalnego. Data  zakończenia rzeczowego realizacji projektu - 30.06.2015 r.

STRATEGIA ROZWOJU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014 - 2020

PROGRAM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ NA RZECZ KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI INNOWACYJNEJ I PRZEDSIĘBIORCZEJ MIESZKAŃCÓW ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014 - 2020

PROGRAM ROZWOJU TRANSPORTU ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ NA LATA 2014 - 2020

RAPORT Z BADAŃ SPOŁECZNYCH (PDF)

PROGRAM ZWIĘKSZENIA RETENCYJNOSCI ZIEMII DZIERZONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 cz I (PDF)

PROGRAM ZWIĘKSZENIA RETENCYJNOSCI ZIEMII DZIERZONIOWSKIEJ NA LATA 2014-2020 cz II (PDF)

PROGRAM REWITALIZACJI ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ