Środki Unii Europejskiej

 

Projekty realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
Loga sponsorów

 • ABC Przedszkolaka – wsparcie, rozwój, integracja - więcej informacji
 • Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę kanalizacji deszczowej - więcej informacji
 • Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie - informacje o projekcie
 • Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna - projekt parterski
 • Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka - informacje o projekcie
 • Przebudowa budynku przy ul. Świdnickiej 35 w Dzierżoniowie na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej i NGO - projekt partnerski
 • Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim - projekt partnerski
 • Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - projekt partnerski
 • Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość – rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne – projekt partnerski
 • Wspólna edukacja bez barier - informacje o projekcie
 • Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie - informacje o projekcie

 

 

Projekty realizowane z programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020

Loga sponsorów Czechy

 

 

 

 

Projekty realizowane w ramach programu "Horyzont 2020"

flaga Unii Europejskiej

Projekt finansowany ze środków  programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 723868