Modernizacja budynku TPD | Urząd Miasta Dzierżoniów

Modernizacja budynku TPD

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Burmistrz Dzierżoniowa podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Modernizacja Budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy ul. Nowowiejskiej 73”
w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet 9
„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (miasta)”
Działanie 9.1
„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców”


                                   Całkowita wartość projektu:         1 400 901,75 PLN
                                      Dofinansowanie z EFRR :           920 059,33 PLN 


PORTAL RPO WD - www.rpo.dolnyslask.pl