Wspólnie odkrywamy czesko-polskie pogranicze | Urząd Miasta Dzierżoniów

Wspólnie odkrywamy czesko-polskie pogranicze

         Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem
                                                                      Euroregionu Glacensis

Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Wspólnie odkrywamy czesko-polskie pogranicze" z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020.Wartość projektu:                    12 482,81 Euro (55 398,74 zł)
Wartość dofinansowania:    11 234,53 Euro (49 858,87 zł)
w tym:    
EFRR:                                            10 610,38 Euro (47 088,93 zł)     
budżet państwa:                              624,15 Euro (2 769,94 zł)


Cel projektu:

  • pogłębienie i zacieśnienie współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 9 w Dzierżoniowie i Základní Škola Aloise Jiráska w Lanškroun tj. uczniami, pracownikami i ich rodzinami;
  • poznawanie języka, historii, kultury i tradycji partnera;
  • budowanie relacji opartych na otwartości, tolerancji i szacunku dla wartości ważnych w życiu każdego człowieka (społecznych, kulturalnych).


Efekty projektu:

  • integracja uczniów i pracowników obu szkół;
  • nawiązanie nowych znajomości;
  • wymiana doświadczeń w zakresie edukacji;
  • przełamanie barier językowo-kulturowych;
  • zwiększenie wiedzy na temat historii, tradycji oraz atrakcji turystycznych miasta partnerskiego.


Zakres projektu:

Projekt dotyczy zacieśnienia współpracy pomiędzy Szkołą Podstawową  nr 9 w Dzierżoniowie  i Základní Škola Aloise Jiráska  w Lanškroun. W ramach projektu zaplanowano: spotkania wyjazdowe uczniów z obu szkół; trzy konkursy (logo projektu, pocztówka promująca polsko-czeskie pogranicze oraz fotograficzny); opracowanie słowniczka z przydatnymi dla uczniów i turystów zwrotami; organizację lekcji online; wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami. Realizację przedsięwziecia zaplanowano
od kwietnia 2017 r. do marca 2018 roku.