Rozbudowa DOK-u | Urząd Miasta Dzierżoniów

Rozbudowa DOK-u

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Burmistrz Dzierżoniowa podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Rozbudowa bazy Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury”
w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet 9
„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (miasta)”
Działanie 9.1

„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców”


Całkowita wartość projektu:         6 201 601,00 PLN 
 Dofinansowanie z EFRR :                4 027 106,76 PLN 

PORTAL RPO WD - www.rpo.dolnyslask.pl