Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim | Urząd Miasta Dzierżoniów

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim

Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie na realizację zadań: Termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1 oraz Termomodernizację budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni w ramach projektu partnerskiego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie dzierżoniowskim",  którego liderem jest Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.


Wartość projektu:                                                      11 895 610,84 PLN
w tym zadania Gminy Miejskiej Dzierżoniów:   1 854 612,01 PLN

Wartość dofinansowania z EFFR:                           9 276 021,42 PLN
w tym dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów:             1 333 718,67 PLN


Cel projektu:

  • poprawa stanu środowiska naturalnego, ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej, poprawa stanu zdrowia społeczności lokalnej i poprawa stanu otoczenia, w tym infrastruktury społecznej.


Efekty projektu:    

  • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie kosztów eksploatacji przedmiotowych obiektów, zmniejszenie wydatków na opiekę zdrowotną społeczności lokalnej powiatu dzierżoniowskiego, podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego poprzez przebywanie w czystszym środowisku i obcowanie z odnowioną infrastrukturą.


Zakres projektu:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzierżoniowie: termomodernizacja przegród poziomych i pionowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji CO i kotłowni z zastosowaniem elementów sterowania automatycznego;
  • OSiR w Dzierżoniowie: termomodernizacja przegród poziomych i pionowych, wymiana stolarki.


Informacje o projekcie znajdują się także na stronie internetowej Lidera - http://www.stowarzyszeniezd.pl/?page_id=631


www.mapadotacji.gov.pl