Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim | Urząd Miasta Dzierżoniów

Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim

Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie na realizację zadań: Termomodernizację budynków Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie przy ul. Strumykowej 1 oraz Termomodernizację budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie wraz z przebudową kotłowni w ramach projektu partnerskiego pn.: "Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie dzierżoniowskim",  którego liderem jest Stowarzyszenie Ziemi Dzierżoniowskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.
 

  • Wartość projektu: 11 895 610,84 PLN, w tym zadania Gminy Miejskiej Dzierżoniów: 1 854 612,01 PLN
  • Wartość dofinansowania z EFFR: 9 276 021,42 PLN, w tym dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów: 1 333 718,67 PLN

Cel projektu:

  • poprawa stanu środowiska naturalnego, ograniczenie niskiej emisji, zmniejszenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej, poprawa stanu zdrowia społeczności lokalnej i poprawa stanu otoczenia, w tym infrastruktury społecznej.

Efekty projektu:

  • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, obniżenie kosztów eksploatacji przedmiotowych obiektów, zmniejszenie wydatków na opiekę zdrowotną społeczności lokalnej powiatu dzierżoniowskiego, podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego poprzez przebywanie w czystszym środowisku i obcowanie z odnowioną infrastrukturą.

Zakres projektu:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Dzierżoniowie: termomodernizacja przegród poziomych i pionowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji CO i kotłowni z zastosowaniem elementów sterowania automatycznego;
  • OSiR w Dzierżoniowie: termomodernizacja przegród poziomych i pionowych, wymiana stolarki.

Podsumowanie zrealizowanego projektu:

  • okres realizacji: 2018 - 2019 rok.
  • wartość końcowa projektu partnerskiego: 11 097 049,80 zł, w tym zadania Gminy Miejskiej Dzierżoniów: 2 003 676,23 zł.
  • wartość dofinansowania z EFRR: 8 306 022,18 zł, w tym dla zadań Gminy Miejskiej Dzierżoniów: 1 274 784,56 zł.

Informacje o projekcie znajdują się także na stronie internetowej Lidera - http://www.stowarzyszeniezd.pl/?page_id=631

www.mapadotacji.gov.pl