Adaptacja budynków ul.Nowowiejska | Urząd Miasta Dzierżoniów

Adaptacja budynków ul.Nowowiejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Burmistrz Dzierżoniowa  podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Adaptacja Budynków przy ul. Nowowiejskiej 88 na Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej”
w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet 9
„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (miasta)”
Działanie 9.1
„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców”

                           Całkowita wartość projektu:        2 698 961,39 PLN
                           Dofinansowanie z EFRR :             1 817 718,98 PLNPORTAL RPO WD - www.rpo.dolnyslask.pl