Pro Invisio | Urząd Miasta Dzierżoniów

Pro Invisio

Pro Invisio – folder turystyczny miast partnerskich Dzierżoniów – Lanskroun

 

30 listopada 2004 roku podpisano umowę ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregion Glacensis na współfinansowanie projektu „Pro Invisio – folder turystyczny miasta partnerskich Dzierżoniów – Lanskroun” w ramach programu współpracy przygranicznej PHARE CBC.

Wartość projektu – 5 547 EUR

Dofinansowanie wyniosło 75% wartości projektu – 4 149 EUR.

Projekt realizowano w okresie od stycznia do czerwca 2005 roku

W efekcie projektu wydano 3 000 egzemplarzy folderu składającego się z dwóch przewodników turystycznych i planów miast, osobno dla Dzierżoniowa i Lanskroun. Wszystkie teksty są tłumaczone na język czeski i niemiecki. Folder został bezpłatnie rozdany w Lanskroun (1000 egz.) i Dzierżoniowie (2000 egz.).

Spodziewanym efektem projektu jest wzrost wymiany turystycznej pomiędzy obydwoma regionami oraz wzrost wiedzy o historii i ofercie turystycznej partnera.