Jubileusz współpracy | Urząd Miasta Dzierżoniów

Jubileusz współpracy

Mikroprojekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
"Przekraczamy granice"     
                     

21.I.2010 roku otrzymano pismo informujące, iż Euroregionalny Komitet Sterujący zatwierdził do dofinansowania projekt pt.: „Jubileusz 10-lecia wspólpracy Dzierżoniów - Lanskroun”.

Cel projektu: umocnienie i dalszy rozwój dotychczasowej współpracy pomiędzy Dzierżoniowem i Lanskroun, wypracowanie kolejnych kierunków partnerskich działań.

Czas realizacji projektu:  X.2009 – II.2010 rok

Całkowita wartość projektu: 9 327,00 Euro,

z tego

  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) 7 927,95 Euro,
  • środki finansowe z budżetu państwa (10%) 932,70 Euro,
  • środki finansowe z budżetu gminy (wkład własny, 5%) 466,35 Euro.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 16.02.2010 roku.

Realizacja projektu zakończyła się 28 lutego 2010 roku
Całkowite wydatki projektu wyniosły 23 548,62 PLN.

Po zakończeniu i rozliczeniu projektu, zgodnie z obowiązującymi procedurami, otrzymano refundacje wydatków współfinansowanych ze środków:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 19 486,85 PLN.
  • budżetu państwa w wysokości 2 354,88 PLN.