Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie | Urząd Miasta Dzierżoniów

Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie

Logotyp Unii Europejskiej i Flaga Polski

Dzierżoniów otrzymał dofinansowanie na realizację projektu  p.n.: „Nowoczesny e-urząd w Dzierżoniowie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu:                                     2 965 950,28 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR:     2 521 057,74 PLN

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom i potencjalnym klientom korzystania z e-usług o wysokim poziomie dojrzałości, udostępnionych przez Urząd Miasta w Dzierżoniowie na jednej platformie projektowej – podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług.
 

Efekty projektu:

  • wzrost liczby spraw załatwianych drogą elektroniczną;
  • podniesienie świadomości obywateli i przezwyciężanie uprzedzeń społeczeństwa poprzez promocję e-usług świadczonych przez urząd;
  • budowanie pozytywnego wizerunku urzędu jako dostawcy e-usług;
  • zwiększenie uczestnictwa mieszkańców w procesach podejmowania decyzji;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez wdrożenie zdalnego dostępu do urzędów dla osób niepełnosprawnych;
  • polepszenie komunikacji pomiędzy administracją a gospodarką - poprzez wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorcy;
  • podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia e-usług.

 

www.mapadotacji.gov.pl