W TPD każdy znajdzie to co chce - buduj z nami swoją przyszłość | Urząd Miasta Dzierżoniów

W TPD każdy znajdzie to co chce - buduj z nami swoją przyszłość

Od 1 września 2011 roku w Dzierżoniowie realizowany jest program Rewitalizacji Społecznej pn. „ W TPD każdy znajdzie to co chce – buduj z nami swoją przyszłość”.
Gmina Miejska Dzierżoniów pozyskała na ten cel kwotę 552 770,00 zł.
Projekt realizowany będzie do 31.10.2012 roku.
 
 

Liderem programu jest Urząd Miasta w Dzierżoniowie natomiast Partnerem programu jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Oddział Miejski w Dzierżoniowie. 

Celem ogólnym programu jest realizacja działań z zakresu aktywnej integracji, zapobiegania wykluczeniu społecznemu. Dzięki temu dwustu mieszkańców przez rok będzie bezpłatnie korzystać z porad prawnych, warsztatów psychoedukacyjnych i świetlicy socjoterapeutycznej. 

W ramach programu „W TPD każdy znajdzie to co chce - buduj z nami swoją przyszłość” realizowane są n/w bezpłatne zajęcia i porady:

  • WYCHOWAWCA PODWÓRKOWY - zajęcia sportowo - rekreacyjne odbywają się w Sali gimnastycznej w poniedziałki, środy, piątki w godz. od 18.00 do 20.00. Ponadto dzieci i młodzież pod opieką wychowawcy podwórkowego, mogą bezpłatnie korzystać z basenu krytego w Dzierżoniowie, ul. Sienkiewicza 13. Zajęcia na basenie odbywają się  m.in. w soboty. (Nabór otwarty przez cały okres trwania programu).
  • PORADY PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE –  porady prawne i psychologiczne, rozmowy motywujące z osobami nadużywającymi substancji psychoaktywnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej głównie dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Psycholog (wtorki od 16.00 do 18.00).
  • ZAJĘCIA WYRÓWNUJĄCE BRAKI EDUKACYJNE - zajęcia z matematyki, języka polskiego, angielskiego i niemieckiego, zajęcia dla dzieci/młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (rewalidacja, dysleksja), zajęcia logopedyczne. Grupy od 8 do 10 dzieci.
  • ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE ZAINTERESOWANIA - taniec z elementami choreoterapii (terapia tańcem), arteterapia (zajęcia twórczego myślenia), kurs pierwszej pomocy, zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego. Grupy od 8 do 10 dzieci.
  • ZAJĘCIA W ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ - skierowane do dzieci i młodzieży, które chcą nabyć nowe umiejętności interpersonalne, współdziałania w grupie rówieśniczej, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, szukania pomocy i podejmowania właściwych decyzji. Grupa 15 osób.
  • WARSZTATY PSYCHOEDUKACYJNE Z ELEMENTAMI PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ - warsztaty dla rodziców - szkodliwy wpływ alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających, przemocy domowej oraz innych problemów wychowawczych.
  • KLUB MŁODEGO RODZICA - grupa Środowiskowego Ogniska Wychowawczego dla dzieci w wieku 2-5 lat oraz wsparcie rodziców i opiekunów. Zajęcia dla dzieci odbywają się codziennie. Rodzice mogą korzystać z usług pielęgniarki, psychologa i logopedy. Ponadto dzieci otrzymują bezpłatne posiłki (II śniadanie i obiad). Bezpłatne warsztaty oraz aerobik dla rodziców.

Wszystkich chętnych do udziału w zajęciach serdecznie zapraszamy ! Są jeszcze wolne miejsca.

Więcej informacji nt. rekrutacji i zajęć można uzyskać w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Dzierżoniowie,ul. Nowowiejska 73, tel. 74 831 24 54 oraz  609 41 03 47 lub w Biurze Projektu, Urząd Miasta w Dzierżoniowie, Rynek 1, pokój nr 15, tel. 74 645 08 52.