Montaż przydomowych instalacji fotowoltaicznych | Dzierżoniów - nastraja pozytywnie

Montaż przydomowych instalacji fotowoltaicznych

Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Montaż instalacji prosumenckich, tzn. przydomowych fotowoltaicznych instalacji energetyki odnawialnej, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych" w ramach projektu partnerskiego pn.: „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, którego liderem jest OTS Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w Świdnicy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.1.C „Projekty grantowe”.


Całkowita wartość projektu:                                    23 374 000,00 PLN
w tym zadania Gminy Miejskiej Dzierżoniów:       1 505 000,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR:                                           20 717 900,00 PLN
w tym dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów:               1 279 250,00 PLN


Cel projektu:

  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Dolnego Śląska poprzez udzielenie grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznej, polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych.


Efekty projektu:

  • zmniejszenie zapotrzebowanie na energię elektryczną dostarczaną z sieci;
  • spadek emisji gazów cieplarnianych;
  • poprawa jakości środowiska naturalnego i przeciwdziałanie zmianom klimatu.


Zakres projektu:

  • w ramach projektu planuje się wybudować/ zainstalować łącznie 602 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych o łącznej zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w wysokości 3,01 MWe.


W ramach projektu finalnymi beneficjentami będą osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi na terenie 14 dolnośląskich gmin: Żórawina, Kobierzyce, Siechnice, Kąty Wrocławskie, Pieszyce, Dzierżoniów (gminy miejska i wiejska), wiejska Kłodzko, miejska Bolesławiec, wiejska Lubin, Milicz, Krośnice, Twardogóra i Żmigród.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej http://pv-projekt.pl/