Montaż przydomowych instalacji fotowoltaicznych | Urząd Miasta Dzierżoniów

Montaż przydomowych instalacji fotowoltaicznych

Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie na realizację zadania „Montaż instalacji prosumenckich, tzn. przydomowych fotowoltaicznych instalacji energetyki odnawialnej, wytwarzających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych" w ramach projektu partnerskiego pn.: „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”, którego liderem jest OTS Wolna Przedsiębiorczość z siedzibą w Świdnicy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny”, Schemat 3.1.C „Projekty grantowe”.


Całkowita wartość projektu:                                    23 374 000,00 PLN
w tym zadania Gminy Miejskiej Dzierżoniów:       1 505 000,00 PLN

Dofinansowanie z EFRR:                                           20 717 900,00 PLN
w tym dla Gminy Miejskiej Dzierżoniów:               1 279 250,00 PLN


Cel projektu:

  • zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Dolnego Śląska poprzez udzielenie grantów na przedsięwzięcia dotyczące produkcji energii elektrycznej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci elektroenergetycznej, polegające na montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych.


Efekty projektu:

  • zmniejszenie zapotrzebowanie na energię elektryczną dostarczaną z sieci;
  • spadek emisji gazów cieplarnianych;
  • poprawa jakości środowiska naturalnego i przeciwdziałanie zmianom klimatu.


Zakres projektu:

  • w ramach projektu planuje się wybudować/ zainstalować łącznie 602 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych o łącznej zdolności wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w wysokości 3,01 MWe.


W ramach projektu finalnymi beneficjentami będą osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi na terenie 14 dolnośląskich gmin: Żórawina, Kobierzyce, Siechnice, Kąty Wrocławskie, Pieszyce, Dzierżoniów (gminy miejska i wiejska), wiejska Kłodzko, miejska Bolesławiec, wiejska Lubin, Milicz, Krośnice, Twardogóra i Żmigród.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej http://pv-projekt.pl/