Budowa placu zabaw | Urząd Miasta Dzierżoniów

Budowa placu zabaw

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Burmistrz Dzierżoniowa podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Budowa placu zabaw w rejonie ulicy Brzegowej 129”
w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet 9
„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (miasta)”
Działanie 9.1
„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców”


Całkowita wartość projektu:           214 364,76  PLN 
     Dofinansowanie z EFRR :         139 042,59 PLN

PORTAL RPO WD - www.rpo.dolnyslask.pl