Edukacyjna przygoda - zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów | Urząd Miasta Dzierżoniów

Edukacyjna przygoda - zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów

Prawie 350 tys. zł ze środków Unii Europejskiej pozyskał Dzierżoniów na realizację projektu pn.: „Edukacyjna przygoda – zajęcia dodatkowe dla najmłodszych uczniów”. Projekt ruszył 1 czerwca. Weźmie w nim udział 885 uczniów.

Projekt realizowany będzie do 30 września 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zajęcia w ramach projektu prowadzone będą od września 2011 r. do czerwca 2012 r. Będą to zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy oraz socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Nie zabraknie również gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z wadami postawy, zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, jak również zajęć rozwijających zainteresowania uczniów uzdolnionych w dziedzinie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz uzdolnionych polonistycznie.

W projekcie wezmą udział uczniowie dzierżoniowskich Szkół Podstawowych nr 3, nr 5, nr 6 i nr 9. W ramach projektu, na który gmina miejska Dzierżoniów pozyskała 347.841,26 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, otrzymają oni bezpłatnie podręczniki, zestawy ćwiczeń, artykuły papiernicze, zeszyty, długopisy, ołówki, gumki, nożyczki, kredki, bloki, teczki. Szkoły natomiast w ramach projektu dostaną laptopy z oprogramowaniem, gry interaktywne, edukacyjne, i dydaktyczne, programy do diagnozy i terapii logopedycznej, zestawy ćwiczeń oddechowych, maty do ćwiczeń, kije drewniane do gimnastyki korekcyjnej, zestawy gimnastyczne. obręcze, drążki zaciski do obręczy i drążków, piankowe tory przeszkód, wyspy korekcyjne, lustra do gimnastyki oraz liczydła na zajęcia matematyczne, klocki i karty magnetyczne.

Wszystkie materiały opatrzone zostaną logo Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego, Kapitału Ludzkiego, Narodowej Strategii Spójności i Gminy Miejskiej Dzierżoniów, a także zapisem o finansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin monitoringu wraz z załącznikami

Raport z promocji wraz z załącznikami

Raporty: