Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna | Urząd Miasta Dzierżoniów

Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna


„Unikalne piękno środowiska naturalnego Gór Sowich – kampania informacyjno-edukacyjna”. Jest to projekt partnerski gdzie funkcję lidera pełni Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, a Partnerami są: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Bielawa, Gmina Pieszyce, Gmina Dzierżoniów oraz Gmina Miejska Dzierżoniów.

Wartość projektu:                                                1 029 900,00 PLN
w tym Gminy Miejskiej Dzierżoniów:                 231 727,47 PLN

Wartość dofinansowania:                                   875 415,00 PLN
w tym Gminy Miejskiej Dzierżoniów:              196 968,35 PLN


Celem projektu jest zapobiegnięcie wyginięciu najcenniejszych i najrzadszych okazów flory i fauny Subregionu Sowiogórskiego, w tym gatunków zagrożonych objętych ścisłą ochroną gatunkową, poprzez zapobieganiu powstawania szkód, a nie ich późniejsza likwidacja.

Zadania w ramach projektu:

  • kampania informacyjna obejmująca wykonanie filmu dokumentalnego o gatunkach chronionych, różnego rozmiaru form graficznych, serwis fotograficzny, materiały reklamowe, projekt i wdrożenie strony internetowej poświęconej tematyce projektu, reklama pojazdowa, strona na Facebooku;

  • kampania edukacyjna zakładająca organizacje 11 konkursów wiedzy przyrodniczej dla dzieci (szkoły podstawowe), 1 konkursu finałowego dla laureatów konkursów gminnych (szkoły podstawowe), 1 konkursu na amatorski film przyrodniczy (szkoły średnie), 11 konferencji/prelekcji w poszczególnych gminach objętych działaniem (osoby dorosłe i młodzież), 2 konferencje/prelekcje (inauguracyjna i podsumowująca).

Informacje o projekcie znajdują się także na stronie internetowej lidera projektu.

Filmy, które zwyciężyły w konkursie filmowym

www.mapadotacji.gov.pl