Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie | Urząd Miasta Dzierżoniów

Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Burmistrz Dzierżoniowa podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

„Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego w Dzierżoniowie”

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Priorytet 9

„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)”

Działanie 9.1

„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców”

 

Całkowita wartość projektu – 4 043 603,22 zł

Dofinansowanie z EFRR – 1 510 778,32 zł

 

Zakres inwestycji

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje:

  1. Remont elewacji budynku Ratusza, biblioteki i wieży ratuszowej,
  2. Remont konstrukcji więźby dachowej, lukarn oraz wymiana pokrycia dachowego i obróbek blacharskich , w tym rynny i rury spustowe,
  3. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,
  4. Wykonanie iluminacji budynku Ratusza i wieży Ratuszowej,
  5. Remont fosy doświetlającej okna piwniczne,
  6. Wymiana C.O. w bibliotece wraz z jej podłączeniem do węzła cieplnego zlokalizowanego w budynku Urzędu,
  7. Montaż aluminiowych masztów flagowych
  8. Wykonanie i montaż elementów dekoracyjnych związanych z lokalną tradycją.

 

Data zakończenia rzeczowego realizacji Projektu - 31 sierpnia 2013 roku

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej i wizerunkowej Dzierżoniowa. Realizacja tej inwestycji przyczyni się do podniesienia estetyki obszaru rewitalizowanego.  


PORTAL RPO WD - www.rpo.dolnyslask.pl