Trakt terenowy 2009 | Urząd Miasta Dzierżoniów

Trakt terenowy 2009

TRAKT 2009 TERENOWY RAJD POLSKO - CZESKICH AMATORÓW

KOLARSTWA I TURYSTYKI

projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013
oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis
„Przekraczamy granice"

 

10.IX.2008 roku otrzymano pismo informujące, iż Euroregionalny Komitet Sterującyzatwierdził do dofinansowania projekt pt.: „TRAKT 2009 TERENOWY RAJD POLSKO-CZESKICH AMATORÓW KOLARSTWA I TURYSTYKI”.


Cel projektu: rozwój współpracy w obszarze sportowym, kulturalnym i społecznym pomiędzy polskimi i czeskimi społecznościami z regionu Dzierżoniowa i Lanskroun

Czas realizacji projektu: IV – V.2009 rok

Całkowita wartość projektu: 14 268,54 Euro,

z tego

  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) 12 128,25 Euro,
  • środki finansowe z budżetu państwa (10%) 1 426,85 Euro,
  • środki finansowe z budżetu gminy (wkład własny, 5%) 713,44 Euro.

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 16.01.2009 roku.

Realizacja projektu zakończyła się 31 maja 2009 roku. 
Całkowite wydatki projektu wyniosły 48 793,38 PLN.

Po zakończeniu i rozliczeniu projektu, zgodnie z obowiązującymi procedurami, otrzymano refundacje wydatków współfinansowanych ze środków:

  • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 34 961,74 PLN.
  • budżetu państwa w wysokości 4 705,09 PLN.