Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie | Urząd Miasta Dzierżoniów

Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie

Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Dzierżoniowie” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działanie 3.4 Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych
 

Wartość projektu:                                   22 258 679,00 PLN
Wartość dofinansowania z EFRR:        13 586 219,58 PLN

Cel projektu:

 • ograniczenie niskiej emisji, hałasu i zatłoczenia na terenie Dzierżoniowa poprzez utworzenie Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego.

Efekty projektu:

 • poprawa środowiska naturalnego, co przyczyni się do polepszenia zdrowia społeczności lokalnej miasta i zwiększenia standardu życia w regionie;
 • poprawa warunków technicznych infrastruktury dworca kolejowego oraz wprowadzenia ładu przestrzennego terenu, obejmującego Centrum Przesiadkowe
 • wprowadzenie kompleksowej obsługi pasażerów komunikacji publicznej, poprawa ładu i bezpieczeństwa w korzystaniu z usług;
 • poprawa wygody podróżowania komunikacją miejską i dalekobieżną, co w konsekwencji spowoduje większe zainteresowanie transportem publicznym.

Zakres rzeczowy projektu

Budynek dworca:

 • remont i przebudowa budynku dworca ( wraz z termomodernizacją) wraz z instalacjami wewnętrznymi;
 • budowa przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowe; 
 • budowa instalacji zewnętrznych: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i zasilających linii energetycznych;
 • zakup wyposażenia stałego, ruchomego i gastronomicznego.

Perony dla autobusów i zagospodarownie terenu:

 • budowa siedmiu peronów autobusowych;
 • budowa pawilonów usługowo – handlowych;
 • zagospodarowanie terenu: budowa wieży zegarowej, ogrodzenia, małej architektury (ławka betonowe, kosze na śmieci, gablota informacyjna, rozkłady jazdy oraz automaty biletowe);
 • budowa placu zabaw i placu rekreacji.

Parkingi:

 • budowa parkingu dla autobusów (8 miejsc postojowych);
 • budowa parkingów dla samochodów osobowych „parkuj i jedź”(„park&drive”) - 54 miejsca postojowe przeznaczone dla podróżnych, w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz jedno dodatkowe miejsce do ładowania samochodów elektrycznych;
 • budowa 3 miejsc postojowych do czasowego postoju „kiss&ride”; 
 • budowa 8 miejsc postojowych w formie zatok postojowych na ul. Kolejowej;
 • przebudowa istniejących miejsc postojowych na ul. H. Sienkiewicza przy basenie miejskim;
 • budowa stanowiska postoju taksówek;
 • budowa zatoki postojowej na 5 miejsc naprzeciwko dworca kolejowego;
 • budowa wiat rowerowych „bike&ride” (budowa 2 wiat rowerowych na 36 miejsc).

Budowa i przebudowa dróg (budowa ronda) oraz mostu wraz z istniejącą infrastrukturą (ciągi piesze i rowerowe):

 • przebudowa skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Sienkiewicza na  skrzyżowanie typu rondo;
 • przebudowa ul. Sienkiewicza oraz ul. Kolejowej oraz remont mostu drogowego zlokalizowanego w ciągu ul. Sienkiewicza nad rzeką Piława;
 • budowa oświetlenia ulicznego.

Budowa oświetlenia energooszczędnego:

 • oświetlenie terenów zielonych, przejść dla pieszych, ścieżki rowerowej i wiat oraz demontaż istniejącego oświetlenia, na energooszczędne oświetlenie typu LED.

Budowa instalacji fotowoltaicznych:

 • budowa instalacji typu off-grid do zasilania tablic informacyjnych i rozkładów jazdy.

   

Końcowa wartość projektu 22 258 679,00 zł, w tym dofinansowanie 13 586 219,58 zł

www.mapadotacji.gov.pl