Modernizacja ul. Brzegowej | Urząd Miasta Dzierżoniów

Modernizacja ul. Brzegowej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013Burmistrz Dzierżoniowa podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Modernizacja ul. Brzegowej w Dzierżoniowie integracyjnej z drogą wojewódzką nr 383”
w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
Priorytet 3
„Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku (Transport)”
Działanie 3.1
„Infrastruktura drogowa”               Całkowita wartość projektu:         10 513 888,06 PLN 
               Dofinansowanie z EFRR :              4 004 928,25 PLN
PORTAL RPO WD - www.rpo.dolnyslask.pl