Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie | Urząd Miasta Dzierżoniów

Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Burmistrz Dzierżoniowa  podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

„Zagospodarowanie i modernizacja Targowiska Miejskiego w Dzierżoniowie”

w  ramach

działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Całkowita wartość projektu:        2 498 224,71 PLN

Wysokość kosztów kwalifikowanych: 2 031 077,00 PLN

Dofinansowanie z EFRROW :      983 806,00 PLN


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Podmiot odpowiedzialny za treść:

Wydział Rozwoju Gospodarczego

Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Rynek 1

58-200 Dzierżoniów

Instytucja zarządzająca PROW 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.minrol.gov.pl/pol/


Zakres inwestycji:

Realizacja projektu odbywa się w ramach dwóch etapów:

I etap – Zagospodarowanie Targowiska miejskiego w Dzierżoniowie Część „C”, w ramach którego wchodzi następujący zakres prac:

  • wykonanie robót  rozbiórkowych, robót  ziemnych, robót nawierzchniowych,
  • wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz wodnej, 
  • oświetlenie i nagłośnienie targowiska

Termin realizacji Etapu I – wrzesień 2012

II etap - Zagospodarowanie Targowiska miejskiego w Dzierżoniowie Część „D”, w ramach którego wchodzi następujący zakres prac:

  • wykonanie robót  rozbiórkowych i nawierzchniowych,
  • wykonanie kanalizacji sanitarnej,
  • oświetlenie targowiska,
  • instalacja wodna

Termin realizacji Etapu II – listopad 2013


Cele projektu:

  • Rozwój lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawa warunków sprzedaży poprzez zagospodarowanie i modernizację targowiska stałego w Dzierżoniowie