Leksykon Kulturnet Dzierżoniów | Urząd Miasta Dzierżoniów

Leksykon Kulturnet Dzierżoniów

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Burmistrz Dzierżoniowa  podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

„Leksykon Kulturnet Dzierżoniów”
w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiegona lata 2007 – 2013
Priorytet 6

Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska („Turystyka i kultura”)
Działanie 6.4. „Turystyka kulturowa”

Całkowita wartość projektu*:         287 917,05 PLN
Dofinansowanie z EFRR*:             188 316,98 PLN


ZAKRES PROJEKTU
- opracowanie internetowego leksykonu kultury ziemi dzierżoniowskiej zawierającego informacje o artystach, plastykach, zespołach kulturalnych, muzycznych i twórcach rzemiosła artystycznego, począwszy od XIII wieku, aż po dzień dzisiejszy
- udostępnienie leksykonu za pośrednictwem strony internetowej – leksykonkulturnet.pl  oraz 11 kiosków multimedialnych (stojących, wiszących) zlokalizowanych w:

  • Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dzierżoniowie (4 kioski)
  • Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury (5 kiosków)
  • Muzeum Miejskim Dzierżoniowa (1 kiosk)
  • Centrum Informacji Turystycznej (1 kiosk)

Data rozpoczęcia realizacji projektu – 16.04.2012 roku.
Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu – 28.04.2014 roku.


CELE PROJEKTU
- efektywne wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego oraz wsparcie działalności instytucji kultury, co przyczyni sie do rozszerzenia oferty turystycznej i kulturalnej regionu.
- osiągniecie celów przyczyni sie do poprawy atrakcyjności turystycznej i kulturowej Dolnego Śląska, wpłynie na spójność regionu i jego konkurencyjność. Dodatkowo realizacja celów  przyczyni się do podniesienia jakości i standardów usług turystycznych i kulturowych na terenie Dzierżoniowa.
- podjęte w projekcie działania, zmierzające do opracowania internetowego leksykonu kultury ziemi dzierżoniowskiej, wpisują sie w założenia RPO WD, działanie 6.4., tj.: upowszechnianie informacji o dziedzictwie przeszłości oraz o przedsięwzięciach jednostek kultury, dotyczące tworzenia i upowszechniania baz danych dotyczących twórców, wybitnych dzieł kultury, wydarzeń kulturalnych.


PORTAL RPO WD - www.rpo.dolnyslask.pl

‘* - zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowaniu projektu (aneks z dn. 17.07.2014r)