Owoce polsko-czeskiej współpracy | Urząd Miasta Dzierżoniów

Owoce polsko-czeskiej współpracy

Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Owoce polsko-czeskiej współpracy" z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Wartość projektu:                    25 678,85 euro (110 200 zł)   
Wartość dofinansowania:     21 176,47 euro (90 871 zł)
w tym:
EFRR:                                             20 000 euro (85 823  zł)                         
Budżet państwa:                             1 176,47 euro (5 048,00 zł)


Cel projektu:

  • upamiętnienie jubileuszu 20-lecia współpracy  Dzierżoniowa i Lanškroun.


Efekty projektu: 

  • wzrost ruchu turystycznego, poznanie się, nawiązanie i zacieśnienie kontaktów pomiędzy społecznościami z Dzierżoniowa i Lanškroun, a także podniesienie jakości współpracy pomiędzy samorządami, podsumowanie dotychczasowych działań i zaplanowanie kolejnych wspólnych przedsięwzięć. 

Zakres projektu:

  • projekt związany jest z obchodami 20-lecia współpracy Dzierżoniowa i Lanškroun. W ramach projektu zorganizowane zostaną wydarzenia kulturalne i rozrywkowe z udziałem mieszkańców obu miast. Dla upamiętnienia rocznicy posadzone zostaną drzewa owocowe jako symbole długoletniej i owocnej współpracy.

www.euroregion-glacensis.ng.pl