Likwidacja wszystkich istniejących toalet zewnętrznych oraz budowa | Urząd Miasta Dzierżoniów

Likwidacja wszystkich istniejących toalet zewnętrznych oraz budowa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Burmistrz Dzierżoniowa podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

Likwidacja wszystkich istniejących toalet zewnętrznych oraz budowa (dobudowa) toalet  wewnętrznych, a także remont dachu i elewacji budynku ul. Brzegowa 20 oraz remont elewacji budynku ul. Brzegowa 120”
w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013

Priorytet 9

„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (miasta)”
Działanie 9.1

„Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców”

Całkowita wartość projektu:             190 333,02 PLN 
   Dofinansowanie z EFRR :                119 591,95 PLN  

PORTAL RPO WD - www.rpo.dolnyslask.pl