Razem 20 lat | Urząd Miasta Dzierżoniów

Razem 20 lat

       Projekt współfinansowany jest ze środków EFRR oraz budżetu państwa za pośrednictwem
                                                                 Euroregionu Glacensis

Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Razem 20 lat" z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020Wartość projektu:                      16 667,58 Euro (73 207,50 zł )
Wartość dofinansowania:       15 000,82 Euro (65 886,75 zł) 
w tym:    
EFRR:                                               14 167,44 Euro (62 226,37 zł)
budżet państwa:                         833,38 Euro (3660, 38 zł)
    
Cel projektu:      

  • rozwój i zacieśnienie współpracy pomiędzy uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie i czeskiej Szkoły Podstawowej w Lanškroun, ich rodzinami oraz pracownikami obu szkół.


Efekty projektu:

  • realizacja projektu przyczyni się do poprawy współpracy pomiędzy społecznościami z Dzierżoniowa i Lanškroun oraz rozbudzenia zainteresowania mieszkańców kulturą i tradycją swojego sąsiada.


Zakres rzeczowy:

  • projekt dotyczy partnerskich działań pomiędzy Szkołą Podstawową nr 3  w Dzierżoniowie i Szkołą Podstawową z Lanškroun - wspólne wyjazdy, imprezy kulturalno-sportowe, jublileuszowe spotkanie z okazji 20-lecia współpracy obu szkół.  Projekt będzie realizowany od stycznia do grudnia 2017 roku.