Współpraca Polsko-Niemiecka | Urząd Miasta Dzierżoniów

Współpraca Polsko-Niemiecka

Burmistrz Dzierżoniowa dnia 28.04.2010 roku  podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.

„ Spotkanie przedstawicieli miast partnerskich: Dzierżoniów – Bischofsheim z okazji XX – lecia współpracy”

Fundacja Współpracy Polsko – Niemieckiej 

Priorytet 1
„Polsko – niemieckie przedsięwzięcia mające charakter spotkań i działania na rzecz partnerstwa i w szczególności partnerska współpraca samorządów i innych instytucji”
 
Całkowita wartość projektu:       28 527 PLN
          Dofinansowanie :                  6 714  PLN  


CELE PROJEKTU
 
  • Podsumowanie dotychczasowej współpracy i wypracowanie nowych kierunków działań między miastami partnerskimi;
  • Znoszenie barier w kontaktach międzyludzkich – językowych, kulturowych i społecznych;
  • Wzrost stopnia zrozumienia i poszanowania różnorodności kulturowej;
  • Rozwijanie partnerskich kontaktów, pogłębianie przyjaźni i wspólnej pracy na rzecz pojednania i porozumienia między narodami.