Droga i miejsca postojowe na os. Jasnym | Urząd Miasta Dzierżoniów

Droga i miejsca postojowe na os. Jasnym

Droga i miejsca postojowe na os. Jasnym

Prace wzdłuż budynku nr 1 na os. Jasnym to jedna z kilku tegorocznych inwestycji poprawiających komfort jazdy i parkowania na dzierżoniowskich osiedlach.

Droga prowadząca od ul. Sikorskiego wzdłuż bloku nr 1 ma szczególne znacznie, ponieważ jest jedną z dwóch, którą wjedziemy na os. Jasne. Jej przebudowanie zlikwidowało występujący tu często problem jeżdżenia „na zakładkę”, wynikający z parkowania samochodów wzdłuż drogi i praktycznie wyłączenia z użytku przylegającego do niej chodnika.

Ustalone z mieszkańcami budynku nr 1 zmiany polegały na remoncie drogi i na zastąpieniu chodnika nowymi miejscami parkingowymi. Takie rozwiązanie było możliwe, ponieważ przy budynku jest dodatkowy chodnik. W efekcie powstało prawie 80 nowych miejsc parkingowych. Koszt inwestycji miasta to kwota 1 mln 59 tys. zł. W ramach współpracy miasta i spółdzielni z budżetu spółdzielni sfinansowana zostanie budowa 27 nowych miejsc parkingowych.