Droga i miejsca postojowe na os. Jasnym

Droga i miejsca postojowe na os. Jasnym

Prace na os. Jasnym poprawiły komfort jazdy i parkowania na osiedlu.

Droga prowadząca od ul. Sikorskiego wzdłuż bloku nr 1 ma szczególne znacznie. Jest jedną z dwóch, którą wjedziemy na os. Jasne. Jej przebudowanie zlikwidowało problem jeżdżenia „na zakładkę”, wynikający z parkowania samochodów wzdłuż drogi i praktycznie wyłączenia z użytku przylegającego do niej chodnika.

Ustalone z mieszkańcami zmiany polegały na remoncie drogi i na zastąpieniu chodnika nowymi miejscami parkingowymi. Takie rozwiązanie było możliwe, ponieważ bezpośrednio przy budynku jest dodatkowy chodnik. W efekcie powstało prawie 80 nowych miejsc parkingowych. Koszt inwestycji to 1 mln 59 tys. zł. W ramach współpracy miasta i spółdzielni z budżetu spółdzielni sfinansowana została budowa 27 nowych miejsc parkingowych.