SARS-Co V-2 - zasady obsługi klientów urzędu

Wirus w powiększeniu
Fot: www.freepolicybriefs.org

W ramach minimalizowania ryzyka epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co V-2 w Urzędzie Miasta w Dzierżoniowie zmieniły się zasady przyjmowania klientów.

Bezpośrednia obsługa klienta odbywa się:

 • w Biurze Obsługi Klienta - pisma i wnioski należy złożyć w specjalnej skrzynce;
 • w Biurze Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych – po uprzedniej rejestracji telefonicznej;
 • w Urzędzie Stanu Cywilnego – po uprzedniej rejestracji telefonicznej.
 • w Kasie Urzędu Miasta (zachęcamy do dokonywania płatności za pośrednictwem bankowości elektronicznej).

Przyjęcia mieszkańców przez burmistrza i zastępcę w ramach skarg i wniosków są czasowo wstrzymane. Wnioski bądź interwencje można przesyłać na adres mailowy burmistrz at um [dot] dzierzoniow [dot] pl.

Każda osoba wchodząca na teren Urzędu zobowiązana jest do dezynfekcji rąk środkiem odkażającym dostępnym przy wejściach do Urzędu.

Na terenie Urzędu klienci mają obowiązek zakrywania ust i nosa i zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu do innych osób.

Klienci powinni ograniczyć czas przebywania w Urzędzie do niezbędnego minimum potrzebnego do załatwiania formalności.

W Urzędzie przyjmowani są jedynie klienci lub ich pełnomocnicy (bez osób towarzyszących).

Przypominamy, że z pracownikami Urzędu Miasta w Dzierżoniowie można skontaktować się:

 • telefonicznie – Sekretariat Urzędu +48 74 645 08 00 lub bezpośrednio z poszczególnymi wydziałami/biurami;
 • poprzez e-mail: um at um [dot] dzierzoniow [dot] pl;
 • poprzez epuap: /axtu16y71b/skrytka.

Przy załatwianiu spraw urzędowych zachęcamy do korzystania z elektronicznych form obsługi.

Godziny obsługi klientów:

Biuro Obsługi Klienta

 • Poniedziałek - 7:30-15:30
 • Wtorek - 7:30-16:30
 • Środa - 7:30-15:30
 • Czwartek - 7:30-15:30
 • Piątek - 7:30-14:30

Urząd Stanu Cywilnego oraz Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

 • Poniedziałek - 9:00-15:00
 • Wtorek - 9:00-16:00
 • Środa - 9:00-15:00
 • Czwartek - 9:00-15:00
 • Piątek - 9:00-14:00

Kasa urzędu

 • Poniedziałek - 7:30-15:00
 • Wtorek - 7:30-15:00
 • Środa - 7:30-15:00
 • Czwartek - 7:30-15:00
 • Piątek - 7:30-14:00