Rada Seniorów i Zespół ds Osób z Niepełnosprawnościami zakończyły kadencję | Urząd Miasta Dzierżoniów

Rada Seniorów i Zespół ds Osób z Niepełnosprawnościami zakończyły kadencję

Fot: UM Dzierżoniów

Przez ostatnie pięć lat Dzierżoniowska Rada Seniorów podejmowała działania integrujące starszych mieszkańców i podobnie jak Zespół ds. Osób z Niepełnosprawnościami była ciałem doradczym i głosem mieszkańców mających specjalne potrzeby. Obydwa zespoły zakończyły działalność ze względu na koniec kadencji.

Członkowie Rady Seniorów zajmowali się m.in. takimi działaniami jak:

 • „Karta Seniora” - działanie wprowadzające lokalną edycję Karty Seniora połączoną z Ogólnopolskim Programem Karta Seniora.
 • „Pudełko życia” - akcja mająca na celu zebranie wszystkich ważnych informacji o pacjencie w karcie informacyjnej, które to będą przydatne podczas udzielania pomocy przez służby ratownicze.
 • „Miejskie Dni Seniora”, organizowane również w formie „Senioraliów”, w których systematycznie uczestniczy ponad 300 osób. Program obejmuje wykłady tematyczne, różne formy aktywności, korzystanie z bezpłatnych badań i konsultacji zdrowotnych.
 • „Złota rączka” - program polegający na zapewnieniu nieodpłatnej pomocy seniorom w drobnych, domowych naprawach.
 • Organizacja bezpłatnych badań podologicznych dla Seniorów.

Skład Dzierżoniowskiej Rady Seniorów

Z myślą o osobach z niepełnosprawnościami

Głównymi zadaniami Zespołu ds. Osób z Niepełnosprawnościami było inspirowanie przedsięwzięć dotyczących integracji zawodowej i społecznej, opiniowanie pomysłów dotyczących działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocena ich realizacji.

Najważniejsze działania zespołu:

 • wydanie informatora „w pigułce” dla osób z niepełnosprawnością zawierającego wszystkie istotne informacje o możliwościach uzyskania wsparcia, czy ofertach pomocowych na rzecz osób z niepełnosprawnościami;
 • monitorowanie programów rządowych na rzecz osób z niepełnosprawnością możliwych do wdrożenia jako programy osłonowe dla tych mieszkańców Dzierżoniowa;
 • pomoc w utworzeniu punktu wymiany sprzętu rehabilitacyjnego;
 • organizacja Dni Osób z Niepełnosprawnością;
 • Utworzenie punktu konsultacyjnego na rzecz osób z niepełnosprawnościami „Telefon Niepełnosprawnych”;

Członkowie Zespołu

Grupa kobiet i mężczyzn stojąca na schodach prowadzących do budynku ratusza

Wydarzenia

 • Festiwal Piłkarski dla dziewcząt w Dzierżoniowie #DruzynaDziewczyn

 • Chór „Kanon” zaśpiewa na 20-lecie

 • Wiosenny Turniej Siatkówki

 • Teatralno-leśne przygody dla dzieci

 • 20-letnie Ewenementy - zapraszamy na koncert