WALOR 2022 - 9. Dolnośląski Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej | Urząd Miasta Dzierżoniów

WALOR 2022 - 9. Dolnośląski Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej

Koorowe pędzle i napis WALOR
Wydarzenie
Wystawa
Data
Miejsce
Dzierżoniowski Ośrodeku Kultury
Bilet
Bezpłatne

Kolejna edycja Biennale, które to od lat goszczą w murach DOK-u, Walor wymienia się z Rękodziełem i tak cyklicznie pod koniec roku w formie przeglądu prezentujemy dzieła artystów z Dolnego Śląska w Galerii na piętrze.

Przegląd jest otwarty, obejmuje plastyków nieprofesjonalnych z terenu Dolnego Śląska w kategoriach: malarstwo/grafika/rzeźba. Jest formą aktywizacji artystycznej plastyków zamieszkujących nasz region. Każdy uczestnik może nadesłać lub dostarczyć osobiście maksymalnie 5 prac. Nie ma ograniczeń w wyborze tematów. Technika i format prac zależą od autora i mogą to być dyptyki, tryptyki, cykl i kolaże.

Artyści, którzy chcą wziąć udział w przeglądzie winni nadesłać prace lub dostarczyć je osobiście wraz z kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku do dnia 20 listopada 2022 r.

Potrzebne załączniki do pobrania w formie linku na końcu tekstu oraz w formie tradycyjnej w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury przy ul. Świdnickiej 23 w Dzierżoniowie.

Oceny i wyboru prac na wystawę oraz przyznania pierwszej nagrody w każdej kategorii tj. z malarstwa, grafiki i rzeźby dokona komisja artystyczna, składająca się ze znawców z zakresu malarstwa, grafiki rzeźby i historii sztuki, powołana przez organizatorów. Za główne kryterium oceny przyjmuje się poziom artystyczny i estetykę wykonania. Każdy uczestnik konkursu otrzyma nieodpłatnie egzemplarz katalogu.

Podsumowanie przeglądu, wręczenie głównych nagród i otwarcie wystawy nastąpi 10 grudnia o godz. 15.00 w Sali Koncertowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.

Regulamin i karty zgłoszenia

Plakat zawierający informacje podane w tekście

 

Polecane wydarzenia

  • Czesuaf w Dzierżoniowie - to będzie Skandal!

  • „Karolcia” w teatralnej niedzieli

  • Alicja Majewska - piosenki Korcza i Andrusa