Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego | Dzierżoniów - nastraja pozytywnie

Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego


Gmina Miejska Dzierżoniów otrzymała grant w łącznej wysokości 80 000,00 zł na realizację projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

  • Wartość grantu: 80 000,00 zł
  • Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 67 704,00 zł
  • Wartość dofinansowania ze środków skarbu państwa: 12 296,00 zł

W ramach pozyskanych środków finansowych Gmina Miejska Dzierżoniów zakupiła 37 sztuk laptopów dla uczniów i nauczycieli z dzierżoniowskich szkół podstawowych, celem ułatwienia prowadzenia zajęć w trybie zdalnym.