Wykaz planowanych inwestycji | Urząd Miasta Dzierżoniów

Wykaz planowanych inwestycji

Każda realizowana w Dzierżoniowie inwestycja ma swój początek w WPI. To dokument zawierający aktualną i stale uzupełnianą listę zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji. Ponieważ pokazuje on także potrzeby inwestycyjne, to przy jego tworzeniu bardzo pomocny jest udział mieszkańców.

Aktualizację WPI rozpoczyna zebranie propozycji od mieszkańców i organizacji społecznych, radnych, a kończy publikacja aktualnej wersji. Wnioski inwestycyjne można składać zarówno w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta oraz przez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej.

Wszystkie zgłoszone zadania są analizowane i oceniane przez merytoryczne wydziały Urzędu Miasta, a następnie, po uzyskaniu akceptacji burmistrza, wprowadzane do zaktualizowanego WPI i publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Zawarte w WPI inwestycje są ponownie analizowane na etapie planowania budżetów na nadchodzące lata.

Preferowane są zadania posiadające wysokie poparcie społeczne, na które istnieje możliwość pozyskania pieniędzy z Unii Europejskiej i z innych źródeł, oraz te, które wpływają na poprawę jakości życia i rozwoju przedsiębiorczości w Dzierżoniowie.

Po dokonaniu oceny każdy mieszkaniec, który złożył wniosek, otrzymuje pisemną odpowiedź z informacją o tym, czy propozycja znalazła się w Wykazie Planowanych Inwestycji.

Zachęcamy do składania wniosków inwestycyjnych i uczesstnictwa w rozwoju Dzierżoniowa.

Wniosek inwestycyjny

Wykaz planowanych inwestycji