Termomodernizacja szkoły | Urząd Miasta Dzierżoniów

Termomodernizacja szkoły

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dzierżoniowie

W dniu 8 października 2007 roku została podpisana umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotycząca realizacji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie. Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 1,4 mln PLN, w tym środki Funduszu w wysokości 1 049 890 PLN.

Realizacja zadania obejmuje następujący zakres prac remontowo-budowlanych:

  • Termomodernizację dachu budynków 15 centymetrową warstwą granulatu wewnątrz wentylowanego stropodachu,
  • Ocieplenie ścian zewnętrznych 14 centymetrową warstwą styropianu,
  • Wymianę drewnianej stolarki okiennej na stolarkę PCV,
  • Wymianę drewnianej i stalowej stolarki drzwiowej na stolarkę aluminiową,
  • Modernizację systemu grzewczego poprzez montaż automatyki pogodowej, zaworów termostatycznych na grzejnikach oraz uzupełnienie izolacji termicznej na przewodach ciepłowniczych umieszczonych w kanałach.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych 30 listopada 2007.