Termomodernizacja sali gimnastycznej SP 3 | Urząd Miasta Dzierżoniów

Termomodernizacja sali gimnastycznej SP 3

„Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej w SP nr 3”

Na realizację przedmiotowego zadania miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości 253.564,00 zł z Województwa Dolnośląskiego w ramach Projektu Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej –  2011r.

Wartość robót budowlanych: 499.907,14 zł brutto.
Termin zakończenia inwestycji: 31.08.2011 r.
Zakres rzeczowy robót obejmuje: - ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu sali gimnastycznej, zaplecza i łącznika,
- wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej, zaplecza i łącznika,
- wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej w budynku szkoły,
- remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły (wymiana grzejników     i zaworów),
- remont sali gimnastycznej. 
Wykonawca wyłoniony w przetargu Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAX – Dumicz Leszek Spółka Jawna, ul. Wrocławska 109, 58-306 Wałbrzych