Termomodernizacja 2009 | Urząd Miasta Dzierżoniów

Termomodernizacja 2009

"Termomodernizacja obiektów oświaty, kultury i pomocy społecznej - Żłobek"

W dniu 9 września 2009 roku została podpisana umowa pożyczki i dotacji  z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświaty, kultury i pomocy społecznej – Żłobek”. 
 
Realizacja zadania obejmowała następujący zakres prac remontowo – budowlanych:
1. Wymiana centralnego ogrzewania, 
2. Montaż kolektorów słonecznych, 
3. Docieplenie stropodachu, 
4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
5. Remont elewacji. 
 
Całkowita wartość realizacji zadania wyniosła 509 519,63 PLN, w tym środki Funduszu:pożyczka 149 400 PLN, dotacja 9 800 PLN.
 
Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego zostały zakończone we wrześniu 2009 roku.