Termoizolacja przedszkola niepublicznego | Urząd Miasta Dzierżoniów

Termoizolacja przedszkola niepublicznego

Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego "Słoneczna Piątka"

W dniu 8 października 2007 roku została podpisana umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotycząca realizacji termomodernizacji budynku Przedszkola Niepublicznego „Słoneczna Piątka” w Dzierżoniowie. Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 272 920 PLN, w tym środki Funduszu w wysokości 164 000 PLN.

Realizacja zadania obejmuje następujący zakres prac remontowo-budowlanych:

1. Wymianę stolarki drewnianej na stolarkę PCV o U=1,1 W/m2K.

2. Ocieplenie ścian zewnętrznych 14 cm warstwą styropianu.

3. Ocieplenie stropodachu (nad wiatrołapem) 16 cm warstwą styropianu.

4. Ocieplenie dachu 16-18 cm warstwą wełny mineralnej wg. projektu.

5. Poprawienie sprawności działania instalacji CO poprzez płukanie, uzupełnienie izolacji, montaż termostatów grzejnikowych i automatycznych odpowietrzaczy.

Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego zostaną zakończone do końca listopada 2007 roku.