Temomodernizacja budynku przedszkola | Urząd Miasta Dzierżoniów

Temomodernizacja budynku przedszkola

Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 z oddziałami integracyjnymi

W dniu 8 października 2007 roku została podpisana umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotycząca realizacji termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego Nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Dzierżoniowie. Całkowita wartość realizacji zadania wynosi 234 570 PLN, w tym środki Funduszu w wysokości 150 000 PLN.

Realizacja zadania obejmuje następujący zakres prac remontowo-budowlanych:

1. Wymianę stolarki okiennej drewnianej na stolarkę z PCV o U=1,1 W/m2K.

2. Wymianę stolarki drzwiowej drewnianej na stolarkę z PCV o U=1,1 W/m2K.

3. Ocieplenie ścian zewnętrznych przybudówki warstwą 14 cm styropianu.

4. Ocieplenie stropu poddasza przybudówki 10 cm warstwą wełny mineralnej.

5. Ocieplenie stropu nad piwnicą przybudówki 10 cm warstwą wełny mineralnej.

6. Ocieplenie stropodachu wieżyczki 17 cm warstwą wełny mineralnej.

7. Ocieplenie strychu 17 cm warstwą wełny mineralnej.

8. Płukanie instalacji centralnego ogrzewania.

9. Wymianę zaworów grzejnikowych na zawory termostatyczne z odpowietrznikami.

Roboty budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego zostały zakończone w październiku 2007 roku.