Rok 2012 | Urząd Miasta Dzierżoniów

Rok 2012

Remont ulicy Wrocławskiej i Bielawskiej
Wjazd do miasta od strony Wrocławia przechodzi gruntowny remont. Od granic miasta do ronda na skrzyżowaniu ulic Bielawskiej i Piastowskiej drogi zyskają nowe nawierzchnie. Wyremontowane zostaną także chodniki, zatoki autobusowe, powstanie także ścieżka rowerowa.
Remont zabytkowego Ratusza Miejskiego
Ratusz Miejski ulegnie modernizacji. Rozpoczynający się w tym roku remont obejmie odnowienie elewacji budynku Ratusza, biblioteki i wieży ratuszowej. Wymienione zostaną pokrycie dachowe i instalacja centralnego ogrzewania w bibliotece. Na remont ratusza miasto zdobyło zewnętrzne dofinansowanie.
Przebudowa dzierżoniowskiego targowiska
Targowisko ulega całkowitej przemianie. To dokończenie rozpoczętej w 2011 roku inwestycji, na którą miasto zdobyło zewnętrzne dofinansowanie. W tym roku największa część targowa zyska nawierzchnię z kostki betonowej, kanalizację deszczową, oświetlenie i nagłośnienia. Powstanie także instalacja wodociągowa.
Rozbudowa Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury
To kolejne zadanie realizowane w Dzierżoniowie w ramach programu rewitalizacji. Jej efektem będzie m.in. nowa sala widowiskowa, studio nagrań, pomieszczenia na warsztaty artystyczne. Nowy budynek umożliwi także udział w wydarzeniach kulturalnych niepełnosprawnym mieszkańcom miasta.
Centrum Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Aktywizacji Społecznej
Remont budynku dawnej szkoły sportowej prowadzony jest w ramach rewitalizacji miasta. Inwestycja w 70% sfinansowana zostanie ze środków zewnętrznych. W odnowionym obiekcie obok CAS funkcjonować będzie również Środowiskowy Dom Samopomocy.
Budowa parkingu przy ul.Radiowców
Wartość robót budowlanych to 565 tys. zł. Zadanie finansowane jest w połowie przez miasto, w połowie przez Spółdzielnię Perspektywa w Dzierżoniowie. Nowoczesny parking pomieści 86 samochodów. Połowa parkingu będzie służyć mieszkańcom spółdzielczych bloków, druga połowa będzie dostępna dla wszystkich.
Zagospodarowanie terenu wokół SP nr 5
Po zakończonym remoncie w Szkole Podstawowej nr 5 zagospodarowany zostanie teren wokół szkoły. Planowane jest utwardzenie ciągów pieszych w strefie wejściowej do budynku, zagospodarowanie terenu szkoły w strefie wejściowej. Zakres robót obejmie także tereny zielone i gospodarcze.
Budowa placu zabaw w rejonie ul. Brzegowej 129
Po wyremontowaniu najdłuższej drogi w Dzierżoniowie urząd realizuje kolejne zadania poprawiające infrastrukturę najstarszej części miasta. Budowa placu zabaw obejmie montaż urządzeń zabawowych, budowę oświetlenia i ogrodzenia terenu. Planowany jest także monitoring oraz architektura terenów zielonych.
Remont ul. Krasickiego
Wartość robót budowlanych wynosi 1,5 mln zł. Droga zyska nową nawierzchnię i chodniki. Zadanie wiąże się z przebudową skrzyżowania ul. Krasickiego z ul. Prochową. W ramach inwestycji odnowione zostanie oświetlenie drogi oraz infrastruktura wodno-kanalizacyjna.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego
Realizowane przez dzierżoniowskie wodociągi zadanie przewiduje szereg inwestycji związanych z gospodarką wodną do 2016 roku przebudowana zostanie m.in. oczyszczalnia ścieków i rozdzielona kanalizacja deszczowa i sanitarna Planowana jest również przebudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej.
Remont ul. Spacerowej
Zadanie zostanie zrealizowane w ramach rewitalizacji staromiejskiego centrum Dzierżoniowa. W tym roku na ul. Spacerowej przebudowana będzie jezdnia i chodników. Inwestycja prowadzona będzie w taki sposób, by utrzymać staromiejski charakter.
Remont drogi wojewódzkiej nr 382 ul. Piastowska i ul. Świdnicka
Inwestycja obejmuje remont drogi na odcinku od skrzyżowania z ul. Złotą do skrzyżowania z ul. Kasztanową. Inwestycja finansowana jest przez Województwo Dolnośląskie i Gminę Miejską Dzierżoniów. Zadanie obejmie m.in wykonanie nowej nawierzchni.
Budowie DTBS-u przy ul.Kopernika 25ab
22 rodziny zamieszkają w kolejnym TBS-ie przy ul. Kopernika. Dwu i trzypokojowe mieszkania o powierzchni od 40 do 60m2 będą godtowe na początku przyszłego roku.
Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego
Poznaniu przepisów, podstawowych zasad zachowania na drodze, uświadomieniu zagrożeń oraz zabawie będzie służyło budowane w Dzierżoniowie miasteczko ruchu drogowego. Pierwszy tego typu obiekt w naszym powiecie powstaje na terenie parku, pomiędzy osiedlami Błękitnym, Jasnym i Różanym.
Remont chodnika wraz ze ścieżką rowerową wzdłuż ul. Piastowskiej i Świdnickiej.
Od skrzyżowania z ul. Złotą do skrzyżowania z ul. Kasztanową ścieżki rowerowe i chodniki wzdłuż ul. Świdnickiej i Piastowskiej będą miały nową nawierzchnię oraz oznakowanie pionowe.


Remont oświetlenia ulicznego ul. Piastowskiej i Świdnickiej (od skrzyżowania z ul. Złotą do skrzyżowania
Zakres robót budowlanych obejmuje wymianę istniejących lamp oświetleniowych wraz z okablowaniem na nowe. Wartość robót budowlanych:  470.717,54 zł brutto. Termin realizacji: do 30.10.2012r.


Renowacja fontanny przy ul. Świdnickiej.
Zakres robót budowlanych obejmuje: remont niecki fontanny wraz z montażem elementu tryskającego „ drzewko – dmuchawiec”, wykonanie podświetlenia fontanny, remont przyłącza wod.-kan.


Remont zatok parkingowych na osiedlu Różanym.
Remont obejmuje zatokę parkingowa na Osiedlu Różanym na wysokości budynku nr 25-26 wraz z dobudową miejsc postojowych.